Din garanti, reklamation och servicevillkor

GmStore ger upp till 12 månaders garanti på alla våra telefoner och datorer.

Viktig information om data

-Kund ansvarar för backup av data. GmStore ansvarar ej för dataförlust i inlämnad utrustning.

Garantin räknas från inköpsdagen eller när du mottagit varan inom Sverige. Var god och meddela oss inom 3 dagar från köp efter att varan har mottagits om du inte är nöjd med den. I nedan garantivillkor anges vilka delar som omfattas av GmStore garanti.

Garantin omfattar följande:

  • Kostnadsfri undersökning av skador
  • Snabb kontroll och felsökning efter mottagande av produkten
  • Kostnadsfritt byte till likvärdig produkt av telefonen om vi ej kan åtgärda felet 

Vid fall då tillgången av reservdelar är begränsad, orimligt dyr eller på annat sätt olönsamt att reparera så ersätts den defekta telefonen med en motsvarande produkt. GmStore kan också komma överens med kund om en eventuell prissänkning eller häva köpet om det är olönsamt att reparera felet.

Reklamationsrätten regleras under konsumentköplagen och ger dig rätt att klaga på en vara inom en bestämd tidsperiod, i Sverige gäller 3 år för privatpersoner. Reklamationsrätten följer ursprungliga köparen och inte produkten. En reklamation ska vid upptäckt göras så snart som möjligt, skälig tid anges till 2 månader.

Viktig information om data

-Kund ansvarar för backup av data. GmStore ansvarar ej för dataförlust i inlämnad utrustning.Behöver ni hjälp med säkerhetskopiering så erbjuder vi ett antal olika tjänster för detta.

GmStore lämnar alltid 12 månaders garanti på utförd reparation/service och gäller endast hårdvara. Yttre åverkan förbrukar GmStores garanti enligt repektive tillverkarens garantivilkor. Mjukvarufel omfattas ej av garanti.

-Om fel ej kan återskapas, om hårdvarufel inte kan hittas eller kostnadsförslag nekas, debiteras för undersökning 395 kr per dator, 295 kr per Mobiltelefon.

-Efter att från kundens sida godkänt, accepterat kostnadsförslag eller max accepterad prisuppgift kan ej ångras i efterhand, kostnadsförslaget är bindande åt båda håll.
Samtliga prisuppgifter som lämnas innan produkten är undersökt är preliminära.

-Om kostnaden för reparation av hårdvara överstiger 395 kr inkl. moms återkommer GmStore med kostnadsförslag som kräver ert godkännande före åtgärd.

-Utebliven återkoppling på kostnadsförslag likställs efter 14 dagar med ’nekat’ och ärendet avslutas med debitering för undersökning.

-Ej uthämtat ärende faktureras efter 30 dagar från avslutat datum och förvaras högst 6 månader.